Matura próbna CKE kwiecień 2020 - matematyka poziom podstawowy (Matura POPRAWKOWA CKE sierpień 2017)

Matura próbna CKE KWIECIEŃ 2020 - arkusz podstawowy z matematyki. Jednocześnie jest to arkusz z matury POPRAWKOWEJ sierpień 2017. Poniżej dokładny spis treść i odnośniki czasowe. Zadania rozwiązuje Anna Zalewska, autorka Kursów eTrapez skierowanych do szkół średnich: http://blog.etrapez.pl/o-nas/#anna-zalewska Sprawdź Kurs MATURA PODSTAWOWA: ►część 1: https://etrapez.pl/produkt/kurs-matura-podstawowa-czesc-1-autor-anna-zalewska/ ►część 2: https://etrapez.pl/produkt/kurs-matura-podstawowa-czesc-2-autor-anna-zalewska/ Sprawdź Kurs MATURA ROZSZERZONA: ►część 1: https://etrapez.pl/produkt/kurs-matura-rozszerzona-czesc-1-autor-anna-zalewska/ ►część 2: https://etrapez.pl/produkt/kurs-matura-rozszerzona-czesc-2-autor-anna-zalewska/ ►część 3: https://etrapez.pl/produkt/kurs-matura-rozszerzona-czesc-3-autor-anna-zalewska/ KURS FUNKCJE Szkoła Średnia (poziom podstawowy i rozszerzony, wszystkie tematy kompleksowo omówione): ►https://etrapez.pl/produkt/kurs-funkcje-szkola-srednia-autor-anna-zalewska/ ►Uzyskaj dostęp do darmowych 22 Lekcji Kursów eTrapez: https://bit.ly/2OYwQiu ►Sprawdź korzyści z dołączenia do Akademii: https://akademia.etrapez.pl/ ►Inne Kursy eTrapez: https://etrapez.pl/kursy/ ►Spis treści, co zawiera każda lekcja: https://etrapez.pl/wybor-kursu/ ►Blog: http://blog.etrapez.pl/ ►INSTAGRAM: https://www.instagram.com/etrapez/ ►FACEBOOK: https://www.facebook.com/etrapez ►SUBSKRYBUJ: https://bit.ly/2MT96fk Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, komentarz lub zasubskrybuj nasz kanał :) SPIS TREŚCI: 0:00 - Wstęp ZADANIA ZAMKNIĘTE: 3:25 - Zadanie 1 (potęgi: liczba ujemna do potęgi parzystej, liczba do potęgi ujemnej) 5:32 - Zadanie 2 (potęgi: mnożenie dwóch potęg) 7:01 - Zadanie 3 (logarytmy: definicja logarytmu, dodawanie dwóch logarytmów) 10:50 - Zadanie 4 (procenty: promienie koła, jeden większy o 30% od drugiego, o ile procent większe jest pole) 14:07 - Zadanie 5 (wzory skróconego mnożenia) 16:50 - Zadanie 6 (podwójna nierówność) 19:48 - Zadanie 7 (układ równań) 22:08 - Zadanie 8 (równanie wymierne - z ułamkiem - do jakiego przedziału należy rozwiązanie) 23:47 - Zadanie 9 (podział proporcjonalny: linę rozcięto na 3 części w stosunku 3:4:5, długość najdłuższej części) 25:19 - Zadanie 10 (funkcja kwadratowa: podany wykres, odczytanie znaków współczynników b i c) 29:29 - Zadanie 11 (ciąg arytmetyczny: podane a1 i a2, który wyraz jest równy 79) 32:30 - Zadanie 12 (ciąg geometryczny: trzy kolejne wyrazy, wyznacz x) 35:02 - Zadanie 13 (trygonometria: podany sinus kąta ostrego; oblicz cosinus) 40:39 - Zadanie 14 (kąty w okręgu: kąty w trójkątach równoramiennych) 43:35 - Zadanie 15 (trójkąty podobne: oblicz długość boku) 46:14 - Zadanie 16 (trójkąt równoboczny: podane pole, oblicz długość boku) 47:45 - Zadanie 17 (długość odcinka: podane dwa sąsiednie wierzchołki kwadratu, oblicz pole kwadratu) 49:42 - Zadanie 18 (ostrosłup prawidłowy czworokątny: kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy) 52:15 - Zadanie 19 (graniastosłup: podane że ma 14 wierzchołków, liczba krawędzi) 58:18 - Zadanie 20 (prosta: przechodzi przez punkt A i jest prostopadła do osi OX, wskaż równanie prostej) 1:00:03 - Zadanie 21 (funkcja liniowa: wykres, punkt na osi OY, nachylona pod kątem 30 stopni, wyznacz wzór prostej) 1:01:53 - Zadanie 22 (stożek: podana wysokość i tworząca, oblicz objętość stożka) 1:03:15 - Zadanie 23 (średnia arytmetyczna zestawu danych równa 9, oblicz x, wyznacz medianę) 1:06:59 - Zadanie 24 (kombinatoryka: ile jest czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych od 2017) 1:09:23 - Zadanie 25 (prawdopodobieństwo: w pojemniku są 6 kul białych i n czarnych, losujemy 1 kulę, prawdopodobieństwo wynosi 1:3, ile jest kul czarnych) ZADANIA OTWARTE: 1:11:36 - Zadanie 26 - 2p (nierówność kwadratowa) 1:14:01 - Zadanie 27 - 2p (równanie: iloczyn dwóch wyrażeń równy zero) 1:15:35 - Zadanie 28 - 2p (dowód algebraiczny: wykaż, że dla każdej dodatniej liczby x prawdziwa jest nierówność) 1:19:51 - Zadanie 29 - 2p (dowód z planimetrii: trójkąt prostokątny 90,60,30, wysokość puszczona z kąta prostego dzieli przeciwprostokątną w stosunku 3:1) 1:28:07 - Zadanie 30 - 2p (prawdopodobieństwo: losujemy 2 liczby ze zwracaniem z 5, oblicz prawdopodobieństwo że iloraz pierwszej liczby przed drugą jest liczbą całkowitą) 1:32:40 - Zadanie 31 - 2p (ciąg arytmetyczny: podana suma a21+a24+a27+a30=100, oblicz sumę a25+a26) 1:36:19 - Zadanie 32 - 4p (funkcja kwadratowa: podane dwa miejsca zerowe i dowolny punkt A, oblicz wartość najmniejszą funkcji) 1:44:15 - Zadanie 33 - 4p (geometria analityczna: trójkąt prostokątny w układzie współrzędnych, prosta zawierająca wysokość z kąta prostego przecina przeciwprostokątną w punkcie D, znajdź współrzędne A i B) 1:53:53 - Zadanie 34 - 5p (stereometria: graniastosłup o podstawie trójkąta prostokątnego, stosunek przyprostokątnych 4:3, okrąg opisany ma promień 5, pole ściany bocznej równe 48; oblicz objętość) 2:02:29 - Uwagi końcowe

Kategoria: