Ranking Szpitali 2019 - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

W 2019 w Rankingu Szpitali 2019 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy zdobył II. miejsce w kategorii Najlepszy Szpital w województwie Kujawsko-Pomorskim. Wyróżnienie w imieniu pani Dyrektor Anny Lewandowskiej odebrała Główna Księgowa, pani Katarzyna Malak. W XVI. edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali „Rzeczpospolitej" Bezpieczny Szpital 2019 udział wzięły 202 szpitale, których baza łóżkowa stanowi 73 759 sztuk, czyli 40 proc. wszystkich 185,3 tys. łóżek w Polsce, i w których odbywa się 59 proc. wszystkich hospitalizacji (4,6 mln z 7,8 mln). Najwięcej ankiet wysłanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) wypełniły i odesłały szpitale z województwa śląskiego (24 proc.), mazowieckiego (19 proc.) oraz pomorskiego (18 proc.). Najmniej placówki z województw lubuskiego (2 proc.), podlaskiego i zachodniopomorskiego (po 6 proc.). W tym roku akredytacją może się pochwalić 161 placówek, które wzięły udział w rankingu, co stanowi 80 proc. To o 1 proc. więcej niż w roku ubiegłym (165 na 207 szpitali) i o 6 proc. więcej niż w 2017 r. (151 na 204).

Kategoria: