Tajemnicze groby sprzed wieków

Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Muzyka, której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Duczko W. "Ruś Wikingów", Warszawa 2006 Dzik M. "Uwagi o funkcji i symbolice konstrukcji wczesnośredniowiecznych grobów w obudowach kamiennych" Acta Archaeologica Lodziensia nr 60 Grzegorczyk A. "Obecność Warego-Ruska na Mazowszu w świetle źródeł archeologicznych" Kordala T. "Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na wzgórzu Krasino w Smorzewie w powiecie sierpeckim" Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku nr 19, 2011 Kordala T. "Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym mazowszu-wybrane zagadnienia" Kordala T. "W sprawie wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na północnym Mazowszu. Refleksje na marginesie artykułu R. Piotrowskiego (2003)" Malinowska- Sypek A. et al. „Przewodnik archeologiczny po Polsce" Warszawa 2010 Miśkiewicz M. "Czy górny Orzyc był wczesnośredniowieczną kolebką odrębności Mazowsza?" Saeculum Christianum 12, nr 1, 2005 Zdjęcia oraz grafiki użyte w tym odcinku pochodzą między innymi z następujących źródeł: Malinowska- Sypek A. et al. „Przewodnik archeologiczny po Polsce" Warszawa 2010 Kordala T. "Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na wzgórzu Krasino w Smorzewie w powiecie sierpeckim" Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku nr 19, 2011 Do zobaczenia w kolejnym odcinku :)

Kategoria: