Rozbójniczym tropem

Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Muzyka, której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Chorąży B. i Chorąży B. "Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 4 w Malcu, województwo bielskie" [w] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, Katowice 2000 Cetwiński M., "Rozbój rycerski na pograniczu łużycko-ślaskim w XIV i XV wieku" [w] Śląski Tygiel, Częstochowa 2001 Gątkowski J.N., Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, Lwów 1867 Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., "Leksykon Zamków w Polsce", Warszawa 2001 Kajzer L. "Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności", Warszawa 2010 Mońko K., "Rycerze Rabusie w XIV i XV wieku", Kraków 2009 Primke R. i Szczerepa M., "Rycerze-Rabusie ze Śląska i Łużyc", Kraków 2006 Zdjęcia oraz grafiki użyte w tym odcinku pochodzą z następujących źródeł: Chorąży B. i Chorąży B. "Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 4 w Malcu, województwo Bielskie" [w] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, Katowice 2000 Kajzer L. "Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności", Warszawa 2010 Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., "Leksykon Zamków w Polsce", Warszawa 2001 oraz ze stron internetowych: http://muzeum-zamek.pl/o-muzeum-informacje/ www.videvo.net a także z tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy ruinach zamku Wołek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku :)

Kategoria: