"GORĄCY" przycisk YouTube

Instagram: https://www.instagram.com/wendkarz/ Facebook: https://www.facebook.com/wendkarz555 Jeśli chcesz możesz coś podesłać: Wendkarz skr. poczt. 12 Lubelska 3 24-200 Bełżyce Music: https://soundcloud.com/argofox/ampyx-holo-spaxxe-remix https://www.youtube.com/watch?v=ZhqkhEjFCtI https://soundcloud.com/highrule/alive UWAGA! Ten projekt jest wynikiem moich osobistych doświadczeń. Efekt końcowy może się różnić w zależności od doświadczenia, dokładności oraz zmiany projektu. Niektóre projekty wymagają nadzoru osoby dorosłej. PAMIĘTAJ IŻ KORZYSTASZ Z PROJEKTU NA WŁASNE RYZYKO!

Kategoria: