Blisko połowa nastolatek chce zostać influencerką

Blisko połowa nastolatek chce zostać influencerką

Na początku marca agencja badawcza IQS przeprowadziła badanie "Aspiracje dziewczynek w Polsce". Zostało ono wykonane na zlecenie Inspiring Girls Polska. Wyniki pokazały, że prawie połowa dziewcząt w wieku 10-15 lat chce zostać influencerką.


Inspiring Girls Polska zleciło agencji badawczej IQS przeprowadzenie badania na temat aspiracji dziewczynek w Polsce. Wykonano je w dniach 2-5 marca 2021 r. metodą CAWI na N=500 osobowej reprezentatywnej próbie dziewcząt w wieku 10- 15 lat oraz ich matek. Wyniki dla niektórych mogą być zaskakujące.

Prawie połowa badanych dziewcząt (48%) uznała prowadzenie kanału w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, Instagram czy Tiktok, za atrakcyjne zajęcie zawodowe, w których widzą siebie w przyszłości. Drugim najpopularniejszym zajęciem było projektowanie stron internetowych lub zajmowanie się grafiką komputerową - aż co piąta nastolatka wyraziła chęć takiego zawodu w przyszłości. Trzecim natomiast było programowanie - co dziesiąta dziewczyna. Kolejnymi popularnymi zawodami są prawnik, nauczycielka, przedszkolanka, dietetyczka oraz trenerka osobista. Aż 44% matek podało co najmniej jeden taki sam zawód, jaki wskazała także ich córka.

Źródło: biznes.newseria.pl


Kolejnym badanych aspektem była chęć osiągnięcia wykształcenia wyższego. Aż 86% matek chciałoby, żeby ich córka poszła na studia. Najczęściej podawanymi kierunkami były: weterynaria, kosmetologia, architektura, architektura wnętrz, informatyka i anglistyka. Co ciekawe, tylko 59% pytanych nastolatek chciałoby pójść na studia wyższe. Jeśli już to wybrałyby najczęściej kierunek: weterynaria, kosmetologia lub filologia angielska. Tutaj jednak nie ma co się niepokoić, bo 39% dziewcząt jeszcze nie wie czy zdecydowałoby się na ten krok. Marta Rybicka z IQS wyjaśnia:
Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że dla młodych dziewcząt studiowanie to odległa przyszłość. Stąd tak częsta w grupie badanych dziewcząt odpowiedź ‘nie wiem’ udzielona na pytanie o chęć kontynuacji nauki na studiach. Bardziej przekonane do studiowania są piętnastolatki (68%; wynik o 10 punktów procentowych wyższy niż ogółem).

Źródło: biznes.newseria.pl


Fundatorka i prezeska Inspiring Girls Polska - Eliza Durka - komentuje brak różnorodności wśród wyborów ścieżek rozwoju badanych nastolatek:
Dziewczynkom brakuje inspirujących wzorców i zdane są na media społecznościowe. Stąd tak bardzo ważne dla ich przyszłych szans rozwojowych jest to, żeby właśnie na tym wczesnym etapie pokazać im różnorodność wyborów i możliwości życiowych - zawody, ścieżki rozwoju, role. Tysiące kobiet robią niesamowite rzeczy, zmieniają świat, leczą, zarządzają, odkrywają – dziewczynki muszą się o tym dowiedzieć! Tym właśnie - łączeniem dziewczynek z role models - będziemy się zajmować w Fundacji Inspiring Girls Polska.

Zapytano również matki czy chciałyby, aby praca ich córek była ważna dla innych ludzi na świecie. Tutaj odpowiedzi zależały od wielkości zamieszkiwanej miejscowości - najmniejszy był na wsiach (35% wskazań), a najwyższy w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (50% wskazań). Ogólnie tylko 41% pytanych matek odpowiedziało pozytywnie na to pytanie. Niewiele mniej chciałoby, aby ich córka w przyszłości skupiła się na sobie i swojej rodzinie. Takie przekonanie było częściej zauważalne u matek, w rodzinach których jest dobra sytuacja finansowa.

Źródło: biznes.newseria.pl

Ela Sikora

Studentka dziennikarstwa na UMK. Interesuje się japońską kulturą, fantastyką oraz superbohaterami.